Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 19.12.2019

Wprowadzam do zastosowania w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego  w Turku zmianę organizacji pracy szkoły wynikającą z uroczystości szkolnej „JASEŁKA”.

W związku z powyższym zarządzam skrócone lekcje wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram zajęć w dniu 19.12.2019

1

8.00 - 8.30

2

8.40 - 9.10

3

9.20 - 9.50

4

10.00 - 10.30

5

10.40 - 11.10

6

11.20 - 11.50

7

11.55 - 12.25

8

12.30 - 13.00