16.12.2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół okręgu konińskiego. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W gronie wyróżnionych znalazła się uczennica klasy IV Technikum Logistycznego Zespołu Szkół Technicznych w Turku - Aleksandra Gorzkowska, który w roku szkolnym 2018/19 uzyskała najwyższą wśród wszystkich uczniów klas technikum średnią ocen - 5,50. Serdecznie gratulujemy!