W dniu 16 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się szkolny konkurs wiedzy ekonomicznej pod hasłem „Ekonomia w praktyce”. Turniej miał charakter rozgrywek grupowych. W skład każdego zespołu wchodził uczeń klasy ekonomicznej, mechanicznej i logistycznej. Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy z dziedziny mikroekonomii, zarządzania i marketingu oraz finansów.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz motywowanie młodzieży do rozwijania  zainteresowań zjawiskami i  procesami społecznymi oraz ekonomicznymi. Ważnym elementem była również integracja młodzieży.

Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, ale również pomysłowością np. przy opracowywaniu biznesplanu czy też podczas kalamburów, w których należało zaprezentować graficznie określone zjawisko ekonomiczne w taki sposób, aby osoby w grupie jak najszybciej odgadły, o jakie pojęcie chodzi. Jedno z pytań związane było z przekazywaniem informacji. Chodziło w nim o jasne, wyraźne i jednoznaczne sformułowanie komunikatu, aby drużyna dokładnie zrozumiała przekaz i odzwierciedliła go na rysunku. Każda grupa doskonale poradziła sobie z zadaniem i jednocześnie wszyscy uświadomili sobie, że skuteczna komunikacja nie jest rzeczą łatwą, a umiejętność komunikowania się jest fundamentem efektywnej pracy.

Po zaciętej rywalizacji, która widoczna była chociażby podczas licytacji będącej jednym z etapów konkursu, wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce zajęła grupa druga w składzie Kinga Malesza z kl. 3TA, Mateusz Walczyński i Dawid Frącala z kl. 3LH,
  • II miejsce - grupa pierwsza w składzie Aleksandra Rosiak z kl. 3TA, Mateusz Wojdak z kl. 3LH, Damian Jasiak z kl. 2CA,
  • III miejsce - grupa trzecia w składzie Katarzyna Kamińska z klasy 2CA, Patryk Semrau z kl. 3LH, Bartosz Kurpik z kl. 2CA.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Małgorzata Pietrzak, Mariola Kadrzyńska-Siwek i Tomasz Szczap.