Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, wpływających na jego pomyślność oraz aktywność zawodową. Mając  na uwadze tę tak ważną sferę życia, organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia.

Celem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest zatem rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli  problematyką potrzeb pokarmowych człowieka oraz  sposobów ich prawidłowego zaspakajania. Zdrowe, świadome życie wymaga  znajomości  wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności oraz wykorzystania jej w zapobieganiu chorobom dietozależnym. To także  możliwość  ogólnopolskiej rywalizacji najzdolniejszych uczniów w tym obszarze wiedzy.

Tematem wiodącym tegorocznego konkursu było- „Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”. Niestety liczba osób otyłych na całym świecie zastraszająco wzrasta. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje społeczeństwa, że w 2030 roku będzie aż 600 mln ludzi otyłych. Racjonalne żywienie połączone z aktywnością fizyczną, jest więc jedyną metodą profilaktyczną, skutecznie zapobiegającą nadwadze i otyłości. 

W tegorocznej edycji uczniowie klasy 4TŻ: Michał Janik i Nikola Wroniak zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Okręgowe eliminacje odbyły się 3 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu. Program konkursu obejmował część pisemną, składającą się z 60 pytań wyboru  oraz 20 pytań przyporządkowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 stycznia.

Opiekunem uczniów biorących udział w olimpiadzie była Karolina Łajdecka.