Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to projekt, którego celem jest stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Program umożliwia m. in. zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w Internecie), a także wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych. 17 grudnia 2019 r.  Telewizja Polska  — TVP 3  wyemitowała reportaż, w którym przedstawiła również Zespół Szkół Technicznych w Turku jako wzorcowy przykład zastosowania możliwości wyżej wymienionego projektu. W materiale zaprezentowano nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych i przykłady zastosowań nowych technologii.

Widzowie z pewnością dowiedzieli się,  jakie możliwości zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych zapewnia uczniom nasza szkoła.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu.