"Zarządzanie organizacją społecznie odpowiedzialną" to temat przewodni tegorocznej edycji VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem  jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 8 stycznia br. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się eliminacje szkolne, w których udział wzięło 38 uczniów. Zakres tematyczny testu pisemnego był zgodny z  programem nauczania podstaw przedsiębiorczości i obejmował zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz znajomość bieżących wydarzeń życia gospodarczego.

Celem przedsięwzięcia jest od lat zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą oraz dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów w gospodarce. Olimpiada ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

Eliminacje szkolne przygotowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i zawodowych: wicedyrektor Aneta Kurzawa, Tomasz Szczap oraz Piotr Bińkowski.