20 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się  Międzyszkolny  Konkurs  Fizyczny   „Grawitacja po angielsku”, w którym uczestniczyli  uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Turku . Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z fizyki i astronomii, rozwijanie  umiejętności pracy w zespole oraz  korelacja  treści przedmiotowych z  fizyki i języka angielskiego.

W e współzawodnictwie   uczestniczyło 8 drużyn: 4 z technikum i 4 z liceum. Konkurs składał się z trzech części: w pierwszej  uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte, które były przedstawione w formie prezentacji  w języku angielskim, w  drugiej należało rozwiązać zadania tekstowe, natomiast w trzeciej części  uczniowie rozwiązywali zadania, korzystając  z urządzeń telekomunikacyjnych i  aplikacji - Kahoot . Młodzież  wykazała się bardzo dobrą wiedzą z dziedziny fizyki i znajomością słownictwa  języka angielskiego.

W  konkursie zwyciężyły  3  drużyny z LO. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Ewa Łączna, Katarzyna Rosiak, Dorota Biskup, Katarzyna Sylwestrzak, Magdalena Raźna.