- Platforma elektroniczna do nauczania zdalnego

 
Obiady w stołówce szkolnej na czas zawieszenia zajęć zostają wstrzymane.

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem