Parafrazą słów popularnej piosenki kabaretu OT.TO można podsumować nastroje wszystkich uczestników uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/24, która odbyła się w piątek -  21 czerwca, w ZST w Turku. Prawdziwie letnia , słoneczna pogoda była odpowiednim tłem dla pożegnania szkoły na dwa miesiące wakacji. Dyrektor szkoły - pani Aneta Kurzawa pogratulowała młodzieży wyników w nauce, a gronu pedagogicznemu i pracownikom ZST podziękowała za całoroczną pracę dydaktyczną i wychowawczą.

Gratulacje oraz życzenia słonecznych i radosnych wakacji złożyli również zebranym przybyli goście: Starosta Turecki - Jan Smak, Burmistrz Miasta Turku - Romuald Antosik, Wicestarosta - Władysław Karski, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego - Krzysztof Buchelt. Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie tych, którzy wiele wysiłku włożyli we własny rozwój, zdobycie wykształcenia i godne reprezentowanie szkoły w konkursach oraz olimpiadach. Uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w nauce, współzawodnictwie sportowym, czy konkursach przedmiotowych wręczono nagrody książkowe. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty.

Uroczystość zakończył tradycyjnie występ szkolnego zespołu  Alteracja, który wprowadził wszystkich w wakacyjny nastrój.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i …do zobaczenia we wrześniu.