W ramach edukacji ekonomicznej, zainteresowania uczniów nauką o finansach i gospodarce, w II półroczu roku szkolnego 2023/2024 nasza szkoła przyłączyła się do projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, a także uczestniczyła w Światowym Tygodniu Pieniądza. Celem ww. projektu  jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii i cyberbezpieczeństwa, inspirowanie świadomych działań oraz budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie uzyskało wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.

W ramach realizacji projektu nasza młodzież uczestniczyła w wielu lekcjach, m.in.: Cyberbezpieczeństwo; Ogólnopolska lekcja online „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”; Od Grabskiego do Balcerowicza – reformatorzy i architekci ładu gospodarczego;  Nie stój – inwestuj; Praca w banku – zawodowe studium przypadku; Oszczędzanie i inwestowanie;  Opowieści o Banku Centralnym. 100-lecie bankowości centralnej w Polsce.

Zespół Szkół Technicznych w Turku rokrocznie bierze także udział w Światowym Tygodniu Pieniądza Global Money Week (GMW), który jest coroczną międzynarodową kampanią
z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

 W II półroczu roku szkolnego 2023/2024 młodzież również realizowała w/w projekt, w ramach realizacji którego odbyły się:  warsztaty związane z tematyką pieniądza,  szkolny konkurs pod hasłem  „Historia pieniądza - pieniądz wokół nas” (1 miejsce – Arent Wiktoria 2TS, 2 miejsce – Śmigielska Wiktoria 2AR, 3 miejsce – Wodzińska Kinga 2AR) oraz webinary: m.in.: „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami”; „Sztuczna inteligencja – możliwości i zagrożenia z perspektywy klienta banku”; „Konsumencka lekcja asertywności – JUST SAY NO!”. Uczniowie uczestniczyli również w wykładach zorganizowanych przez Fundację – Warszawski Instytut Bankowości.


Pod przewodnictwem nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i handlowych: A Jeż, M. Pietrzak, A. Herman-Szulc oraz M. Piętki, młodzież z dużym zaangażowaniem realizowała i wdrażała kolejne założenia projektów.