Wypalanie traw to działanie nie tylko niebezpieczne, ale też bardzo szkodliwe dla środowiska. Leśnicy po raz kolejny włączyli się w kampanię społeczną ,,Stop pożarom traw”, prowadzoną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ogłaszając konkurs plastyczny. Celem konkursu było zwrócenie uwagi społeczeństwa na szkodliwość wiosennego wypalania pozostałości roślinnych i nieużytków, a także uświadomienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą ten proceder, zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i zdrowia oraz życia człowieka. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice.

Laureatami w kategorii szkół ponadpodstawowych zostali uczniowie naszej szkoły:

Alicja Trocha - kl. IV CA – za zajęcie I miejsca
Natalia Malesza - kl. I TZ – za zajęcie II miejsca
Nikola Harzyńska - kl. III TG – za III miejsce
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynatorkami konkursu były: Marzena Jarek i Magdalena Gonczarewicz.