W dniu 29.05.2024 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku podkom. Marzena Kwaśna wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie przeprowadziła krótkie szkolenie, które dotyczyło warunków zatrudniania młodzieży. Zbliża się okres wakacyjny, podczas którego niektórzy młodzi ludzie po raz pierwszy podejmą pracę zarobkową. Przedstawicielka naszej komendy przekazała uczniom, na co należy zwrócić uwagę, aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Inspektorzy PIP - Ewelina Pogoda i Damian Kamiński omówili także prawa i obowiązki młodocianych pracowników oraz  zagrożenia, które wynikają z umów o pracę - zleceń zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.