Dwie klasy akademickie, o nazwie: Klasa Akademicka Dietetyka i Klasa Akademicka Kosmetologia, powstaną, pod patronatem Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego  w Turku. Absolwenci nowych oddziałów, którzy zdecydują się na studia w ANS Konin, otrzymają podczas rekrutacji 30 dodatkowych punktów.

Uczniowie ww. klas będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych ukierunkowanych zajęciach, w niektórych wykładach i zajęciach dla studentów (jako wolni słuchacze), w pracach kół studenckich oraz w konsultacjach z pracownikami naukowymi uczelni. Będą też mieli możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów w przypadku podjęcia studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Porozumienie w tej sprawie podpisano 14 maja 2024 r. Koordynatorem ze strony uczelni, odpowiedzialnym za współpracę dotyczącą obu klas, jest dr Edyta Bielik, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w ANS Konin.