23 kwietnia 2024 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu – uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją. Dokument uroczyście podpisali: Dziekan Wydziału Studiów Społecznych dr Marcin Czupryński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku mgr inż. Aneta Kurzawa.

W ramach współpracy WSB umożliwi uczniom i nauczycielom ZST m.in. uczestnictwo  w konferencjach, sesjach naukowych, otwartych wykładach i innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej. Ponadto pracownicy i absolwenci szkoły będą mogli podejmować studia wyższe i studia podyplomowe na zasadach określonych przez uczelnię,  przy zachowaniu preferencyjnych warunków.

 

Współpraca włączy ZST w programy dydaktyczne, wychowawcze,  oraz badawczo-wdrożeniowe służące popularyzacji i promocji problematyki bezpieczeństwa człowieka.