Ostatni piątek kwietnia to tradycyjnie dzień pożegnania klas maturalnych. W tym roku opuścił naszą placówkę pierwszy rocznik technikum po szkole podstawowej. Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną o godzinie 10.00. Wszyscy abiturienci, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście oraz wychowawcy zgromadzili się w hali sportowej ZST. Dyrektor szkoły- pani Aneta Kurzawa podziękowała uczniom za pięć lat owocnej współpracy. Podkreśliła także, jak duży wkład mieli oni w kreowaniu bardzo dobrego wizerunku naszej szkoły. Wyraziła również nadzieję, że wszyscy z powodzeniem zdadzą egzamin maturalny. Gratulacje oraz życzenia pomyślności na maturze złożył obecny na uroczystości Wicestarosta Turecki Władysław Karski.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, pracę w samorządzie oraz działalność artystyczną. Szczególnie wzruszający był moment przekazania listów gratulacyjnych obecnym na zakończeniu Rodzicom uczniów wyróżniających się. Były podziękowania, życzenia, a nawet łzy wzruszenia. Oficjalną część uroczystości zakończył tradycyjnie występ szkolnego zespołu Alteracja, który pożegnał absolwentów dwiema piosenkami: ,,Od nowa” oraz ,,Nic do stracenia”.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby już w mniej formalnej atmosferze pożegnać tych, którzy towarzyszyli im przez pięć ostatnich lat w szkolnych zmaganiach. Już niedługo okaże się, jak owocne będą lata nauki w szkole.

Wszystkim, którzy ukończyli szkołę gratulujemy i życzymy zdania egzaminów.