Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku 
w sprawie obowiązkowego zakrywania ust i nosa