W  dniu 9 maja 2023 roku w ramach obchodów Dnia Europy odbył się szkolny konkurs Wiedzy o Komisji Europejskiej. Konkurs adresowany był  do uczniów klas czwartych Technikum. Jednoetapowy test został przeprowadzony za pomocą aplikacji Testportal. Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowania wiedzą o Unii Europejskiej i jej organach, zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania  z różnych źródeł  informacji, racjonalnego  wykorzystywania narzędzi i technologii informatycznych oraz budowanie postawy obywatelskiej. Do konkursu wprowadzili uczniów Młodsi Ambasadorzy grupy EPAS, przedstawiając krótką historię Dnia Europy.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów naszej szkoły.  Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce-  Patryk Stefaniak kl.4 CAp

II miejsce- Eryk Pawlak kl. 4TMp

III miejsce- Dominika Olejniczak kl. 4CAp

Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli: Katarzyny Sylwestrzak i Barbary Ressel.