W lutym i marcu br. uczniowie naszej szkoły z klas: 1TG, 1TM, 1FC, 1AR, 1TI, pod opieką pani A. Jakomulskiej oraz  p. Anny Dzikowskiej,  p. Arlety Baszkowskiej i p. Magdaleny Gonczarewicz, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Dla wielu uczniów była to pierwsza wizyta w tej bibliotece. Celem wizyty było uświadomienie uczniom pozytywnych wartości wynikających z czytania książek, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznanie miejsca, które może być ważne w dalszej edukacji. Uczniowie zapoznali się z pracą biblioteki, ze zgromadzonymi w niej zbiorami oraz zasadami korzystania z księgozbioru. 

Chętne osoby mogły założyć sobie kartę biblioteczną i wypożyczyć książkę. Młodzież miała możliwość zwiedzenia różnych działów biblioteki: wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży od lat 16; czytelni książek, czasopism i zbiorów regionalnych; pracowni komputerowej; wypożyczalni zbiorów multimedialnych oraz wypożyczalni dla dzieci i młodzieży do lat 16.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się zbiory regionalne zgromadzone w czytelni. Uczniowie mieli  okazję zobaczyć wydawnictwa związane z naszym regionem, poznać proces digitalizacji dokumentów oraz zapoznać się z wieloma tytułami czasopism, które można wypożyczać do domu.

Młodzież dowiedziała się także, że może korzystać nie tylko z książek zgromadzonych na miejscu, ale także z wypożyczeń międzybibliotecznych i ze zbiorów cyfrowych. Poznała również bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną placówki, która obejmuje: zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzieła, zajęcia dla seniorów oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Bibliotecznego Klubu Filmowego.

Po pomieszczeniach biblioteki oprowadzała uczniów, zachęcając również do udziału w bibliotecznych przedsięwzięciach, pani Małgorzata Pawłowska. Wycieczka uświadomiła młodym ludziom jak szeroki jest zakres działalności  biblioteki publicznej. Wielu zadeklarowało, że będzie częściej odwiedzać to miejsce.