W dniu 10 marca 2023 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie z kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Turku Panem Robertem Rygielem oraz pracownikiem ZUS Panią Eweliną Chrzanowską. Zaproszeni goście przybliżyli młodzieży tematykę ubezpieczeń społecznych. Uczniowie mieli  okazję posłuchać o historii ubezpieczeń w Polsce oraz poznali najważniejsze zadania jakie ZUS wykonuje wobec płatników składek. Podczas prelekcji młodzież poznała obowiązki przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dowiedziała się z jakich możliwości rozliczania się na zasadach preferencyjnych może skorzystać przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą.

 Czym jest konto PUE ZUS i kto ma obowiązek założenia takiego konta to również jedno z zagadnień omówione podczas prelekcji. ​Możliwość załatwiania wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet , bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów, uzyskanie  informacji o swoich  ubezpieczeniach, świadczeniach ,  płatnościach w ZUS czy też możliwość umówienia e-wizyty jaką daje nam posiadanie swojego własnego konta PUE szczególnie wzbudziła zainteresowanie młodzieży. Ciekawą puentą spotkania był film jaki uczniowie  mieli okazję obejrzeć pt. ‘’Twoje życie- Twój wybór’’, który uświadomił jak ważne jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do codziennego życia każdego z nas. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas uczących się w zawodzie Technik Ekonomista, Technik Rachunkowości oraz Technik Handlowiec.