9 marca 2023 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Turku p. Marcinem Jesiołowskim, który przybliżył uczniom metody sporządzania rozliczenia rocznego przez osobę fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej. Młodzież została zaznajomiona z zasadami działania usługi Twój e-PIT, która udostępnia podatnikom automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na stronie internetowej podatki.gov.pl. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.

Wystarczy komputer i dostęp do Internetu. Ponadto podczas spotkania wskazano oraz omówiono terminologię rozliczeń rocznych, jakie mają obowiązek sporządzać osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy, skalę podatkową, kartę podatkową czy też podatek liniowy. Prelekcja umożliwiła młodzieży nabycie umiejętności samodzielnego zatwierdzenia rozliczenia rocznego z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Organizatorami spotkania byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych ZST w Turku.