3 lutego 2023 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Ogólnopolskie Konkursy SIMP o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Absolwent naszej szkoły Bartosz Kurpik zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe TECHNIK - ABSOLWENT 2022 w specjalności TECHNIK MECHANIK. Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe w środowisku szkolnym, w środowisku technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

W konkursie uwzględniane i porównywane są osiągnięte wyniki nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów zawodowych z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich.