14 październik jest w kalendarzu szkolnych imprez dniem szczególnym - świętem tych, którzy pracują z uczniem i dla ucznia. Jak co roku, z tej okazji, nasza młodzież mogła wyrazić swoją wdzięczność i złożyć życzenia pracownikom oświaty. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej miały jednak - za sprawą pandemii COVID 19 - wymiar wyjątkowy. W czwartkowe popołudnie 15 października 2020 roku, w auli ZST, odbyła się uroczysta akademia całkowicie odbiegająca formułą od dotychczasowych. Wymogi bezpieczeństwa, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wymusiły ograniczoną liczbę zaproszonych gości oraz uczniów.

Dyrektor ZST - pani Wioletta Adamiak podkreśliła, iż praca nauczyciela wymaga obecnie szczególnie wielkiej siły charakteru oraz pogody ducha. Podziękowała wszystkim nauczycielom za rzetelną i pełną oddania pracę oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Niestety, nie wszyscy wyróżnieni – z powodu odbywanej kwarantanny - mogli odebrać dyplomy oraz kwiaty.

Piękną, ale i pełną zadumy uroczystość zakończył występ naszej utalentowanej aktorsko i wokalnie młodzieży z grupy Alteracja i Samorządu Uczniowskiego. Pełen humoru skecz ,,Nauczyciel u lekarza” wywołał - bezcenny w obecnym czasie - uśmiech na twarzach obecnych gości.

Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były Joanna Tomaszewska, Agata Jeżak-Komorska, Renata Jesiołowska, Katarzyna Sylwestrzak, a za obsługę foto-video: Mariusz Kominiarczyk oraz Szymon Rybiński .