W dniu 22.11.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych  – edycja 2022/2023. Wzięło w nim udział 24 uczniów. Najwyższą liczbę punktów w ogólnopolskim teście wiedzy uzyskali: Klaudia Witczak, Kinga Fabjańska  i  Szymon Arent. Wymienione osoby stworzą zespół reprezentujący szkołę w etapie wojewódzkim.

Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała komisja w składzie: Andrzej Tutaj – przewodniczący, Monika Matecka, Elżbieta Cytrowska, Piotr Bińkowski – członkowie komisji.