W dniach 15-17.11.2022  r. uczniowie  Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w wycieczce na Podlasie, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania Tykocina, wielokulturowego kresowego miasteczka na pograniczu polsko-litewsko-ruskim, w którym młodzież zwiedziła średniowieczny zamek, żydowską synagogę i barokowy katolicki kościół. W Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego uczniowie podziwiali eksponaty najstarszego w Polsce parku narodowego, który ze względu na bogactwo i szczególne znaczenie przyrodnicze został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kolejnym punktem podróży był Białystok –  miasto kresowe, w  którym młodzież zwiedziła Muzeum Pamięci Sybiru – żywe świadectwo losów Polaków przymusowo wysyłanych na wschód oraz barokowy Pałac Branickich nazywany Wersalem Podlasia. W Supraślu uczniowie odwiedzili Muzeum Ikon będące  ”ucztą duchową" dla wielbicieli malarstwa sakralnego. Muzeum zajmuje część prawosławnego klasztoru, który łączy w sobie elementy zachodnioeuropejskiej gotyckiej architektury obronnej i bizantyjskiej architektury sakralnej. Na trasie wycieczki znalazł się też  meczet w  Kruszynianach, jednej z wielu wsi na Podlasiu zamieszkałych przez polskich Tatarów, którzy wyznają religię islamską i zachowują własną kulturę. Wyprawę zakończył pobyt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, w którym młodzież  mogła zobaczyć z bliska zwierzęta żyjące w naturze w podlaskich lasach.

 Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Janusz Modrzejewski, Janusz Woźniak, Rafał Szewczyk i Przemysław Witkowski.