W dniu 4 listopada odbył sie w naszej  szkole konkurs historyczny "Polska Niepodległa - rok 1918. Walka o kształt państwa i granice". Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz kształtowaniem granic II Rzeczypospolitej a także rozbudzanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie pamięci o architektach niepodległości Polski.

67 uczniów klas technikum rozwiązało online test złożony z 50 pytań.

Laureaci konkursu: Kinga Fabjańska kl. 3RM, Kacper Piąstka kl. 4BM, Roksana Gąsiorek kl. 3EF.

Konkurs przygotowały: Barbara Ressel, Maria Ptaszyńska.