W dniu 15 października 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się szkolne eliminacje do XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas o profilu gastronomicznym.

Obejmował on zagadnienia dotyczące zasad rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej, monitorowania glikemii, prewencji i leczenia cukrzycy. Jak co roku - celem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności- jest rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, a także upowszechnianie wzorców racjonalnego odżywiania.

Po zmaganiach konkursowych na etapie szkolnym zostały wyłonione dwie osoby, które uzyskały największą liczbę punktów i jednocześnie zakwalifikowały się do drugiego etapu na szczeblu okręgowym. Naszą szkołę będą reprezentowały- Karolina Sawicka i Anna Misiak. Etap okręgowy odbędzie się 4 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu. Uczestnicy będą rozwiązywać test związany z przewodnią tematyką olimpiady - „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”.