Jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych – ślubowanie klas pierwszych – odbyła się w naszej szkole w czwartek,  29 września. W obecności Starosty Tureckiego p. Dariusza Kałużnego oraz Naczelnika Wydziału Edukacji p. Sławomira Kosobudzkiego nowo przyjęci uczniowie złożyli ślubowanie, które przyjęła pani Dyrektor Wioletta Adamiak, życząc jednocześnie wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań oraz szybkiego zaaklimatyzowania się w nowej szkole. Pierwszoklasiści przyrzekali dbać o dobre imię szkoły, sumiennie się uczyć i postępować uczciwie. W realizacji tych ambitnych  zamierzeń mogą liczyć na pomoc dyrekcji, grona pedagogicznego oraz starszych kolegów.

Uroczystość urozmaicił występ zespołu Alteracja oraz konkurs pod hasłem: Dobry początek w ZST, w trakcie którego młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności.