Biblia to nie tylko Święta Księga, przez wieki stała się także podstawą kultury europejskiej. Odnajdujemy w niej uniwersalną tematykę, wątki, motywy, symbole i postaci pozostające niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. 10 czerwca w bibliotece szkolnej miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu biblijnego pod hasłem Biblia źródłem kultury europejskiej. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych i miał na celu zachęcenie młodzieży do pogłębienia znajomości Biblii, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej oraz stworzenie możliwości współzawodnictwa i rozwijania uzdolnień.

Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 1AR Tomasz Olszewski. II miejsce zajął Ksawery Trocha z klasy 1TI, III - Marek Adamski z klasy 1CM. Wyróżnienie przyznano Szymonowi Wszędybyłowi z klasy ICM. Konkurs zorganizowały: Agnieszka Andrzejak, Ewelina Ignasiak i Edyta Panfil.