Dnia 22 czerwca 2022 r.  rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod hasłem „Kadr na Powiat Turecki”, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Była to już piąta edycja konkursu, która, tak jak wcześniejsze, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego powiatu. Spośród nadesłanych prac wyłoniono sześć i przyznano:

I miejsce – Kamil Kłodawski - Zespół Szkół Technicznych w Turku -  zdjęcie „Kościół NSPJ”

II miejsce – Artur Samofalov – Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku – zdjęcie „Zachód słońca nad Przykoną”

III miejsce – Joachim Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku – zdjęcie „Kominy”

Wyróżnienia:

Lena Raźna - Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku – zdjęcie „Jezioro marzeń”

Oliwier Czekała - Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku – zdjęcie „Torowisko”

Weronika Dębowska – Zespół Szkół Technicznych w Turku – zdjęcie „Złote plony”

Wszystkim, którzy nadesłali swoje prace, bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Za ufundowanie nagród rzeczowych dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz firmie Helion. Poniżej zamieszczamy nagrodzone zdjęcia oraz relację z wręczenia nagród.