W dniu 7 czerwca 2022 roku, uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji na temat konsekwencji prawnych  zachowań agresywnych i ryzykownych wśród młodzieży. Kuratorzy Zawodowi do Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Turku - Magdalena Kozelan i Ewa Andrzejczak - wyjaśniły słuchaczom na czym polega praca kuratora sądowego w terenie, i w środowisku lokalnym, w jaki sposób przebiega nadzór nad nieletnim oraz  omówiły najczęstsze przypadki z jakimi spotykają się w codziennej pracy.

Poruszono również tematykę stalkingu, demoralizacji i resocjalizacji nieletnich. Niektóre informacje zaskoczyły uczniów, np. to, że kurator sądowy może zobowiązać nieletniego do badania w celu ustalenia w jego organizmie obecności alkoholu lub innego środka odurzającego. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jakie środki może zastosować sąd wobec osoby nieletniej łamiącej prawo.

Uczniowie podziękowali prowadzącym za wartościową i interesującą prelekcję, z której  wynieśli wiele cennych informacji.

Prelekcję zorganizowali opiekunowie samorządu uczniowskiego.