W dniu 31 maja 2022 r. odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów klas: 3TH, 3LZ i 2CA do Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - ośrodka usługowego, wspierającego rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno-społecznego. Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania TIP oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. Spotkanie prowadzili kierownik biura ds. Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Mariusz Ciołek oraz  Olga Przybył – inspektor ds. obsługi inwestora. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania nowo powstających firm oraz formy wsparcia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ważnym punktem spotkania było zwiedzanie powierzchni biurowych oraz magazynowo - produkcyjnych.

Organizatorami spotkania byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Mariola Kadrzyńska-Siwek, Elżbieta Madajska oraz Tomasz Szczap.