Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Anna Misiak z klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych została finalistą XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności a tym samym otrzymała indeks na studia. Finaliści stopnia centralnego przyjmowani są na wybrane kierunki studiów w pierwszej kolejności, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wśród 34 wyższych uczelni znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i wymarzony przez Anię kierunek – technologia żywności i żywienie człowieka.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa. W eliminacjach okręgowych, które odbyły się w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego, Ania zdobyła I miejsce w okręgu Poznań. Z kolei w eliminacjach centralnych uczennica musiała zdobyć co najmniej 40% punktów - co jak się okazało uzyskała bez większego problemu - aby otrzymać tytuł finalisty.

Tematyką przewodnią XXVI edycji olimpiady było „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. Zakres materiału obejmował: epidemiologię nadciśnienia, biochemię ciśnienia tętniczego, charakterystykę nadciśnienia jako jednostki chorobowej, mikrobiotę przewodu pokarmowego i jej potencjalny związek z nadciśnieniem tętniczym, dietoterapię nadciśnienia tętniczego, zalecenia dietetyczne w prewencji i wyrównaniu nadciśnienia tętniczego oraz interdyscyplinarne wspomaganie leczenia nadciśnienia.

Celem olimpiady jest: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia i żywności, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób dietozależnych, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Ani serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczennicę do olimpiady przygotowywała pani Karolina Łajdecka.