W Zespole Szkół Technicznych w Turku już po raz trzynasty odbył się Powiatowy Turniej Szkół pod hasłem "Młody manager na start". Otwarcia turnieju dokonał starosta powiatu tureckiego p. Dariusz Kałużny.
W turnieju, który miał charakter rozgrywek grupowych, wzięły udział szkoły podstawowe z terenu powiatu tureckiego: Szkoła Podstawowa nr 1 z Turku, Zespół Szkół w Przykonie, Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej, a także zainteresowanie młodzieży zjawiskami i procesami społecznymi oraz ekonomicznymi. Jednym z głównych zamierzeń konkursu jest również pobudzanie przedsiębiorczości i aktywności biznesowej, a także promocja aktywnego kształtowania przyszłości oraz upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Uczniowie ze szkół podstawowych z Przykony, Grzymiszewa, Tuliszkowa oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku zmagali się z zadaniami z zakresu mikroekonomii, zarządzania i marketingu, finansów, a także rynku i przedsiębiorczości. Uczniowie pracowali w losowo wybranych trzyosobowych zespołach. Podczas rozgrywek wykazali się wiedzą o biznesie, umiejętnościami przedsiębiorczego myślenia, wiedzą ekonomiczną oraz kreatywnymi pomysłami na własny biznes.
Uczestnicy zmagali się ponadto z koniecznością opracowania reklamy dla nowo powstałej firmy. Jednym z zadań turnieju było skuteczne przekazanie informacji w formie niewerbalnej z wykorzystaniem mimiki oraz rysunku. Kolejne – dotyczyło wskazania pozytywnych aspektów prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy turnieju nie mieli problemów z udzieleniem odpowiedzi, wymieniali bardzo wiele powodów, dla których korzystne jest prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, choć wymaga to dużego zaangażowania i ciężkiej pracy. Na początku ważny jest pomysł na biznes, ale liczy się także gruntowna wiedza i oczywiście sporo szczęścia, którego życzymy przyszłym i obecnym przedsiębiorcom.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju i gratulujemy efektywnej i twórczej pracy.

 

Wyniki rozgrywek turniejowych:

I miejsce zdobyła drużyna I w składzie:

 1. Krzysztof Janicki – SP w Tuliszkowie,
 2. Estera Krzemionka – ZSP  w Grzymiszewie,
 3. Miłosz Wojtczak – SP w Przykonie.

II miejsce zdobyła drużyna IV w składzie:

 1. Marcin Gajor – SP w Tuliszkowie,
 2. Paweł Marczyński – ZS w Przykonie,
 3. Maja Walas – SP nr 1 w Turku.

III miejsce zdobyła drużyna III w składzie:

 1. Weronika Przybyła – ZS w Tuliszkowie,
 2. Amelia Sobczyk – SP nr 1 w Turku,
 3. Martyna Paruszewska – ZSP w Grzymiszewie.

IV miejsce zdobyła drużyna II w składzie:

 1. Adrian Górka – ZS w Przykonie,
 2. Hubert Rabiega – SP nr 1 w Turku,
 3. Konstancja Giersz – ZSP w Grzymiszewie.

 

W tym roku cenne nagrody dla uczestników ufundowali: Starostwo Powiatowe w Turku,

Mleczarnia Turek, EK Elektrokabel Karolak i synowie Sp.J., Piekarstwo – Krzysztof Ogrodowczyk.

           

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i logistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Turku: Małgorzata Pietrzak, Agata Jeż, Anita Herman-Szulc, Jolanta Rossa, Tomasz Szczap i Marcin Kaniecki.

 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów za wsparcie finansowe turnieju.