W każdym roku szkolnym w grudniu organizowana jest przez Zespół Szkół Technicznych w Turku oraz Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Turku -  Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat  HIV/AIDS 2021. Poprzedza ją szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS. Konkurs szkolny i Olimpiada adresowane  są dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  jako  turniej wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS. W związku z pandemią i aktualną sytuacją epidemiologiczną tegoroczny konkurs odbył  się w innej – zmienionej  formule.  Każda szkoła w  wewnątrzszkolnym etapie wyłoniła 1 ucznia, który przechodził do etapu międzyszkolnego. Zwycięzca etapu szkolnego, z każdej szkoły ponadpodstawowej otrzymał tytuł laureata Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS.

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom tegorocznego konkursu odbyło się  w dniu 16.12.202 1r. o godzinie 13.30 w Zespole Szkół Technicznych.

Tytuł laureata Olimpiady uzyskali uczniowie:

  1. Karolina Bugała - I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
  2. Piotr Denkowski - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
  3. Maja Malewska - Zespół Szkół Technicznych Turek (Branżowa Szkoła I Stopnia)
  4. Oliwia Wardzińska - Zespół Szkół Technicznych Turek

Laureaci olimpiady otrzymali upominki i  nagrody książkowe. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku, PSSE w Turku i  Radę Rodziców ZST.

Szkolny konkurs i olimpiadę zorganizowały panie: A. Dzikowska, A. Milczarek, J. Roszkowska, M. Błaszczyk.