“Bierzemy sprawy w swoje ręce” to tytuł kampanii społecznej przygotowanej przez poznańskie Stowarzyszenie CREO skierowanej do młodych ludzi w województwie wielkopolskim. W drugiej połowie listopada 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli w niej udział.

Kampania ma charakter informacyjny i dotyczy aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Tematyka poruszana podczas warsztatów online przełamuje stereotyp osób z niepełnosprawnościami jako osób całkowicie niesamodzielnych lub bez możliwości samorealizacji. Takie przekonania rodzą niepotrzebny dystans społeczny i przekłamują rzeczywistość. Ambasadorami kampanii są osoby, których niepełnosprawność nie ogranicza przed spełnianiem swoich marzeń, osiąganiem sukcesów i realizowaniem planów.

W warsztatach wzięło udział blisko 270-ciu uczniów naszej szkoły z klas: 1TT, 1RM, 1TG, 1CA, 2TL, 2TLp, 2BM, 2CAp, 2hsp i 3EB oraz wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Warsztaty odbyły się w ramach lekcji wychowawczych online oraz spotkania online SKW w oparciu o materiały przygotowane przez Stowarzyszenie CREO. Podczas zajęć uczestnicy rozmawiali o stereotypowym postrzeganiu osób niepełnosprawnych oraz oglądali krótkie filmy i wywiady z niepełnosprawnymi łamiące stereotypy. Przed i po zajęciach uczniowie wypełniali anonimowe ankiety.

Udział w kampanii “Bierzemy sprawy w swoje ręce” dał młodzieży możliwość zobaczenia osób niepełnosprawnych w innym świetle. Przeprowadzone z nimi wywiady pokazują, że nierzadko są to ludzie sukcesu, sportowcy, influencerzy, ludzie, którzy wywierają duży wpływ na swoje otoczenie, pomimo niepełnosprawności.

Zachęcamy do zapoznania się ze spotem kampanii.