W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie  klas  technikum elektrycznego Zespołu Szkół Technicznych w Turku po raz kolejny otrzymali stypendia naukowe fundowane przez firmę Energa - Operator SA Oddział w Kaliszu. Stypendia  te  są fundowane dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Projekt ma na celu promowanie zawodu elektro-energetyka wśród młodych ludzi oraz ułatwienie  naboru  pracowników  potrzebnych  w rozwijającym się  sektorze energetycznym. Tegorocznymi stypendystami Energa Operator SA w naszej szkole zostali uczniowie: Piotr Gręda, Wiktor Maciejewski, Jakub Buda, Dominik Ruda, Kacper Zawadzki.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajników elektro - energetyki, a w przyszłości zdobycia ciekawego i satysfakcjonującego miejsca pracy.