Zajęcia edukacyjne z Zespole Szkół Technicznych w Turku w terminie od 20.12.2021 do 09.01.2022 r. będą realizowane w formie zdalnej. 

 - Zarządzenie Dyrektora

 - Podstawa prawna