Anna Misiak (z klasy 4 FZ) i Karolina Bocian (z klasy 3 LZ) zakwalifikowały się do II etapu tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Okręgowe eliminacje odbyły się 3 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu. Uczestnicy tego etapu rozwiązywali test składający się z 60 pytań wyboru i 20 pytań przyporządkowania, z zakresu nauki o żywieniu i żywności, biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, technologii żywności, technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, gastronomii, sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”  –  zagadnienie o niezwykle ważnym znaczeniu, które od lat jest jednym z najbardziej newralgicznych i kontrowersyjnych obszarów współczesnej dietetyki. Choroby układu krążenia, do których zalicza się przede wszystkim miażdżycę, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie czy udar mózgu, należą jednocześnie do grupy chorób cywilizacyjnych, na których rozwój ma wpływ odpowiedni styl życia, a w szczególności dieta, aktywność fizyczna i stosowanie używek.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Uczennice do olimpiady przygotowała p. Karolina Łajdecka.