"Przyszłość technologii - rozwiązywanie problemów których jeszcze nie znamy" to temat pasjonującego wykładu, który przeprowadził pracownik firmy Microsoft Rafał Czupryński. Pan Rafał, który cyklicznie odwiedza naszych uczniów jako Developer Engagement Lead for Central and Eastern Europ e (co po polsku można przetłumaczyć jako "kierownik ds. zaangażowania programistów na Europę centralną i wschodnią) przybliżył uczniom wizje, problemy i wyzwania z którymi będzie wiązał się rozwój techniki i cywilizacji. Z tymi wyzwaniami zmierzą się właśnie obecni 15 - 16 latkowie.

Przedstawione wizje i problemy można zebrać w kilku punktach:

1. Zbyt mało energii-Choć już powstają wizje i projekty baterii zasilanej dwutlenkiem węgla, która ma powstać do 2029 r.

2. Biologiczne interface'y (do 2026r.)

3. Komputery genetyczne (do 2040r.)

Choć przedstawione nowinki wydają się być jeszcze mało realne to właśnie książki SF inspirują naukowców do nowych inicjatyw. Przykładem jest wizja Lema, który w latach 60'tychw książce "Powrót z gwiazd" tak przedstawia obecnie znane urządzenie: "Nie można już było szperać po półkach, ważyć w ręce tomów, czuć ich ciężaru zapowiadającego rozmiar lektury. Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było za pomocą optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu"

Podczas wykładu przedstawiona została również "Ewolucja zapotrzebowania na umiejętności do 2030 r.":

14% - praca fizyczna i umiejętności manualne

11% - podstawowe umiejętności poznawcze (zapamiętywanie, postrzeganie)

9% - wyższe umiejętności poznawcze (wyciąganie wniosków, analiza, twórczość)

26% - umiejętności społeczne i emocjonalne

60% - umiejętności techniczne

Uczniowie zostali zachęcenie do kreatywności i myślenia algorytmicznego. Przedstawione na końcu narzędzia do samodzielnej nauki dały słuchaczom kolejne narzędzia do włączenia się w rozwój własny oraz stawania się częścią grupy Microsoft szukającej rozwiązań nurtujących obecną generację naukowców.