W dniu 2 grudnia 2021 r. uczniowie ZST w Turku przystąpili do eliminacji szkolnych XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, a także rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania,  realizacji przedsięwzięć oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

Zadaniem uczestników konkursu  było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje punkty dodatnie, a za wskazanie nieprawidłowej odpowiedzi, punkty ujemne.

Nadzór nad przebiegiem eliminacji sprawowała komisja w składzie:

Aneta Kurzawa – przewodnicząca

Monika Matecka, Piotr Bińkowski – członkowie komisji.