W listopadzie 2021 roku odbył się szkolny konkurs z wiedzy ekologicznej „EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE ". Konkurs adresowany był  do uczniów klas  pierwszych technikum . Jednoetapowy test został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz.  Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu przyrodniczo-ekologicznego, w szczególności aspektów związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami; rozwijanie wśród  młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska.

W konkursie  wzięło udział 197 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:
Norbert Banasiak IEF  –  I miejsce,
Ksawery Trocha ITI  –  II miejsce,
Bartosz Skonieczny ITI –  III miejsce.  

Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli  Marzeny Błaszczyk i Anny Dzikowskiej.