W dniu 9 listopada odbył się w naszej  szkole konkurs historyczny "Polska Niepodległa - rok 1918. Walka o kształt państwa i granice". Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz kształtowaniem granic II Rzeczypospolitej a także rozbudzanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie pamięci o architektach  niepodległości Polski.

65 uczniów z klas: 2CA, 2RM, 2TL, 2EF, 2TG, 3BM, 3TLp, 3TMp, 3TGp rozwiązało test złożony z 45 pytań. Zwycięzcom nagrody książkowe oraz dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Wioletta Adamiak w trakcie uroczystej akademii zorganizowanej w naszej szkole z okazji Święta Niepodległości
w dniu 10 listopada.

Laureaci konkursu: Damian Fabiański kl.3TLp , Eryk Pawlak kl. 3TMp, Kacper Piąstka kl. 3BM.

Konkurs przygotowały: Barbara Ressel, Maria Ptaszyńska.