W ramach realizowanej w Zespole Szkół Technicznych w Turku innowacji pedagogicznej pod nazwą „Promujemy naszą szkołę poprzez integrację z oddziałami szkoły podstawowej. Wykorzystujemy technologie informacyjno - komunikacyjne w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych. Budujemy i rozwijamy więzi społeczne, niwelując negatywne skutki COVID - 19” uczniowie klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w Muzeum Miasta  im. Józefa Mehoffera w Turku.

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat II wojny światowej i jej przebiegu na terenie miasta Turku, wygłoszonego przez dyrektora Muzeum Pana Bartosza Stachowiaka. Ponadto obejrzeli niezwykle ciekawą prezentację przestawiającą miasto Turek i jego mieszkańców w okresie wojny.

Zajęcia historyczne zostały uatrakcyjnione warsztatami ceramicznymi. W pracy artystycznej  uczniów szkoły podstawowej wspierali  członkowie kółka działającego w naszej szkole pod nazwą „Fabryka kreatywnych rozwiązań”. Zabawa z gliną niosła za sobą wiele radości, pozwoliła na wykazanie się pomysłowością i kreatywnością.  

Celem innowacji pedagogicznej jest współpraca obu szkół, propagowanie idei przedsiębiorczości oraz integracja sprzyjająca niwelowaniu negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Innowacja realizowana jest w naszej szkole przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: Mariolę Kadrzyńską-Siwek, Elżbietę Madajską oraz Tomasza Szczapa.