Anna Misiak (z klasy 3 FZ) i Karolina Sawicka (z klasy 4 FZ) zakwalifikowały się do II etapu tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Okręgowe eliminacje odbyły się 4 grudnia 2020 r. w formie testu online, składającego się z 60 pytań wyboru i 20 pytań przyporządkowania. Uczestnicy eliminacji odpowiadali na pytania z zakresu nauki o żywieniu i żywności, biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, technologii żywności, technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, gastronomii, sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią tematem przewodnim tegorocznej edycji była cukrzyca – jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób dietozależnych – oraz jej związki z żywnością, żywieniem i stylem życia.

Uczennica naszej szkoły, Anna Misiak, znalazła się w pierwszej dziesiątce finalistów okręgowych eliminacji XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Jest to niewątpliwie ogromny sukces, ze względu na bardzo wysoki, akademicki poziom olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Uczennice do olimpiady przygotowywała Karolina Łajdecka.