W czwartek,  30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W związku z koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele pierwszoklasistów.  Zgodnie z tradycją złożyli oni przysięgę, którą odebrała pani dyrektor Wioletta Adamiak, życząc wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań oraz szybkiego zaaklimatyzowania się w naszej szkole. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego również oficjalnie powitali nowych kolegów i koleżanki, oferując swoją pomoc w poznawaniu szkoły oraz życząc wielu sukcesów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez szkolny zespół muzyczny Alteracja, który jak zawsze udowodnił, że w naszej szkole uczniowie mogą nie tylko zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialni byli opiekunowie SU oraz opiekun pocztu sztandarowego.