Zbliża się okres wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej, w którym są one szczególnie narażone na wielorakie niebezpieczeństwa. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 oraz rozpoczynający się okres wakacyjny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku zaleca podjęcie różnorodnych działań informacyjno – edukacyjnych na temat bezpiecznego wypoczynku. Podczas wakacji w domu, wyjazdów nad morze czy jeziora, w góry, na kolonie, obozy czy do rodziny dzieci i młodzież mogą znaleźć się w różnych sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

 

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny  w Turku
    
                                                                                                                    mgr Katarzyna Wysocka 
                                                                                                                  Specjalista epidemiolog

Bezpieczne wakacje - Wróć bez HIV….

Wyjeżdżasz? Wspaniale! Nowe miejsca. Nowe przygody.
Chroń siebie i swoich bliskich….. Wróć bez HIV.

Jak możesz uniknąć zakażenia HIV?

 • używaj tylko własnych przyborów kosmetycznych, np. żyletek i sprzętu do golenia i depilacji,
 • przekłuwaj uszy, wykonuj zabiegi kosmetyczne i tatuaż tylko w specjalistycznych gabinetach,
 • używaj jednorazowych, sterylnych igieł i strzykawek,
 • unikaj narkotyków i uważaj, żeby ktoś Ci ich nie podał,
 • bądź wierny partnerowi i wymagaj wierności od partnera,
 • przypadkowe kontakty seksualne są ryzykowne - Twój nowy partner może być zakażony HIV,
 • jeśli piłeś alkohol, poczekaj z seksem,
 • pamiętaj, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażenia HIV,
 • jeśli zachowałeś się ryzykownie - zrób test na HIV.

Badanie w kierunku HIV można wykonać anonimowo i bezpłatnie w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych.

Więcej informacji dostępne SA na stronie internetowej WWW.aids.gov.pl

ABCDE samokontroli znamion  - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych u ludzi rasy białej. Zajmują od kilkunastu lat  5-te miejsce na liście największych problemów onkologicznych. Raki skóry rozwijają się pod wpływem uszkadzającego działania promieniowania słonecznego (ultrafioletowego)  czy czynników chemicznych.

Wśród nowotworów skóry:
1. Największą grupę stanowią raki podstawnokomórkowe. Stanowią ok. ¾ wszystkich nowotworów złośliwych na skórze, przy czym najczęściej występuje w rejonie głowy i szyi, zwłaszcza powyżej linii łączącej kąciki ust z przewodami słuchowymi zewnętrznymi (75% -86%).
 2. Raki płaskonabłonkowe, zwane kolczysto komórkowymi  są drugą co do częstości grupą nowotworów skóry. Stanowi on ok. 15% -20% ogółu nowotworów złośliwych skóry. Najczęściej występuje na odsłoniętych okolicach ciała np. twarzy, plecach, kończynach, wardze. Rośnie agresywniej niż rak podstawnokomórkowy, daje przerzuty do węzłów chłonnych oraz przerzuty odległe.
3. Czerniak, zwany też czerniakiem złośliwym – nowotwór złośliwy skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka wywodzący się z melanocytów. Stanowi od 5% do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Czerniak przed 40. rokiem życia jest rzadki, szczyt zachorowań przypada na siódmą i ósmą dekadę życia. Najczęściej pojawia się na skórze niezmienionej, choć może powstać w obrębie znamion barwnikowych. Rozpoznanie należy potwierdzić za pomocą badania histopatologicznego. Rokowanie zależy od histologicznej złośliwości guza, zaawansowania miejscowego i ogólnego.

Zmiany w obrębie znamienia, budzące niepokój onkologiczny, są określane jako reguła ABCDE-Freidmana i Rigela
· A - asymetria (ang. asymetry) -zmiana kształtu znamienia z okrągłej na niesymetryczną
· B - brzegi, granica (ang. border) -nierówne, postrzępione brzegi znamienia,
· C - czerwony, czarny lub niejednorodny kolor (ang. colour) zmiana w zabarwieniu znamienia: ściemnienie, rozjaśnienie, różne kolory w obrębie tego samego znamienia,
· D - duży rozmiar, średnica znamienia (ang. diameter) -oceniepowinny być poddane wszelkie znamiona o wielkości powyżej 6 mm,
· E - ewolucja (ang. evolving over time) -postępujące zmiany zachodzące w znamieniu

Profilaktyka na wagę złota – złote zasady ochrony przed czerniakiem

Kluczem do ograniczenia stopnia zachorowalności na czerniaka są właściwe postawy, uwzględniające stosowanie się do prostych zasad profilaktyki, które obejmują:

 • Unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, szczególnie w godzinach 11.00-16.00;
 • Stosowanie kremów z odpowiednio wysokim filtrem UV;
 • Nie dopuszczanie do wystąpienia oparzeń słonecznych, skutkujących schodzącą skórą;
 • Pamiętanie o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV;
 • Unikanie solarium;
 • Regularną obserwację znamion, a w przypadku pojawienia się niepokojących zmian lub nowych znamion – natychmiastową kontrolę u lekarza dermatologa lub chirurga-onkologa;

Źródło: www.akademiaczerniaka.pl
https://wco.pl/ppns/

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C  i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

Aby ograniczyć negatywne skutki upałów należy:

W godzinach południowych, bez wyraźnej potrzeby nie wystawiać się na słońce, ograniczyć również wysiłek fizyczny.

 • Pić dużo wody – optymalnie 1 szklankę na godzinę, poić dzieci i osoby w podeszłym wieku, które często nie odczuwają i nie sygnalizują pragnienia.
 • Na słońce wychodzić z nakrytą głową – daszki czapek i ronda kapeluszy dodatkowo chronią oczy.
 • Korzystać z kąpielisk strzeżonych – zastosowanie się do poleceń ratowników zapewnia bezpieczeństwo sanitarne wody i przed utonięciem.
 • Zwracać uwagę na to, co i gdzie jemy – unikać potraw wysokokalorycznych oraz szybko psujących się, kupowanych dodatkowo w miejscach nie budzących zaufania pod względem higieny.
 • Rozważyć możliwość wdrożenia ruchomego czasu pracy dla pracowników narażonych  na długotrwałe działanie słońca.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie nieograniczonej dostępności pracowników do napojów chłodzących.