Miło nam poinformować, że 14 czerwca 2021 r. otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości  za projekt Let’s exchange our cultures, który był realizowany od lutego do czerwca br. przez uczniów klasy 3TL. Krajowa Odznaka Jakości eTwinning przyznawana jest za wyróżniającą realizację projektu, wskazującego osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Według Krajowego Biura eTwinning nasz projekt był innowacyjny, a jego treści były zintegrowane z programem nauczania.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Odznaka jest dla nauczycieli wyrazem uznania ich pracy, dla uczniów  – motywacją do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartości  na współpracę europejską.

Dziękujemy uczniom za ogromny wkład pracy. To dzięki Wam nasza szkoła otrzymała tak prestiżowe odznaczenie.

Koordynator projektu Agata Nowakowska-Siepka