W dniu 25 stycznia 2021 roku odbyła się pierwsza edycja szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego „Landeskunde - Quiz” w formie testu online. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów językiem  niemieckim i krajami niemieckiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Uczniowie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu historii, geografii, systemu politycznego i kultury. Poznali również wiele ciekawostek dotyczących krajów D-A-CH.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 49 uczniów naszej szkoły. Quiz składał się z 20 pytań, za poprawne odpowiedzi można było uzyskać maksymalnie 20 punktów.

I miejsce zajął  Filip Siwiński z klasy 4TL, II miejsce  –  Kinga Malesza z klasy 4TM, natomiast III miejsce zajęła  Natalia Połatyńska również z klasy 4TL.

Uczniom  gratulujemy!

Konkurs zorganizowały panie: Magdalena Kliszewicz, Monika Stefanowska, Małgorzata Robak-Pabiańska, Marlena Tomaszak, Renata Derdzińska