W dniu 12 maja odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja 1791 r. zorganizowany z okazji 230. rocznicy uchwalenia konstytucji majowej. Uchwalona 3 maja 1791 r. roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.  Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Niewątpliwie było  to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Głównym celem konkursu jest  pogłębienie wiedzy oraz uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej. Chcemy też oddać hołd tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Wielki, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów. I miejsce zdobyli ex aequo: Mateusz Fabiański, Damian Fabiański, Maciej Grzybowski, Bartosz Kurpik, Eryk Pawlak.

 Organizatorzy konkursu: Barbara Ressel, Maria Ptaszyńska.