Zarządzenie nr 3 /2021 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 10.05.2021 r. w sprawie nauczania hybrydowego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Turku, informuje , że od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r., nauka w szkole będzie odbywać się w formie hybrydowej zgodnie z podanym harmonogramem.

§ 1

TERMIN

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE ZDALNE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI I FORM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZYJĘTYCH W SZKOLE

17-21.05.2021 r.

Klasy technikum:

3TL,3TT,3TI,3TM,3TG,3EB,3LH,3FZ,3CA,

2TA,2TH,2TL,2LZ,2TI,2ET,2BM,2FG,2TIp,

2TGp,2TMp,2TLp,2Cap,2HZp,2ETp

Klasy technikum:

1TI,1TG,1TT,1TL,1CA,1HZ,1EF,1RM

Klasy szkoły branżowej:

3m,3f,3ks,3o,3hw,2h,2m,2kf,2so,2w,2mp,

2fp,2kop,2hsp,2wp,1m,1f,1h,1k,1sw,1w

 

24-28.05.2021 r.

Klasy technikum:

1TI,1TG,1TT,1TL,1CA,1HZ,1EF,1RM

Klasy szkoły branżowej:

3m,3f,3ks,3o,3hw,2h,2m,2kf,2so

,2w,2mp,2fp,2kop,2hsp,2wp,

1m,1f,1h,1k,1sw,1w

 

Klasy technikum:

3TL,3TT,3TI,3TM,3TG,3EB,3LH,3FZ,3CA,

2TA,2TH,2TL,2LZ,2TI,2ET,2BM,2FG,2TIp,

2TGp,2TMp,2TLp,2Cap,2HZp,2ETp

 

§ 2

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

§ 3

Nauczanie w Liceum dla Dorosłych obywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§4 

Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć.

$5

Bezpieczeństwo sanitarne zapewniane jest według aktualnych wytycznych GIS oraz procedur wewnątrzszkolnych określonych w zarządzeniu 13/2020

$6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

- Zarządzenie 3/2021

Dyrektor ZST w Turku
Wioletta Adamiak